Videotuotanto

 

 

Teen yksinkertaisia, kerronnallisia ja kauniita videoita,

olemassa olevia resursseja hyödyntäen  .

Ydinkysymys on se mitä halutaan sanoa ja välittää ja miten se toteutetaan kohderyhmälle sopivaksi.

Kun yhdistetään järki ja resurssit, saadaan tarkoitusta palveleva video kustannustehokkaasti ilman järeitä tuotantokoneistoja. Toki Isommatkin tuotannot onnistuu ja niille on oma paikkansa.

Pystyn toteuttamaan videotuotannon kaikki osa-alueet itsenäisesti.

 Tämä on ketterää ja yksinkertaista, tuotannon pysyessä laadukkaana.

Työskentelen mielelläni kaikkien kanssa, ikää, sukupuolta tai syntyperää katsomatta. Arvoista suurin on tasa-arvo kaikkien ihmisten välillä.

Ota nyt yhteyttä.

Alla esimerkkejä toteuttamistani videoista.

Tiedotusvideo:
Mainosvideo:
Musiikkivideo: